Přidá se někdo na skály nad bazénem v Podolí? Budu tam honit pero kolem 17. hod.